آب و هواشناسی 90

بچه های دانشگاه حکیم سبزواری

تخت جمشید و سیوند

یکشنبه 3 اردیبهشت 1391

در تصاویر حکاکی شده، بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید.

تخت جمشید و سیوند

در تصاویر حکاکی شده، بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید. هیچکس سر افکنده و شکست خورده نیست، هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست، و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است.

در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد، برای ایرانیان عزیز بگو تا یادمون بمونه چی بودیم. در صد سال گذشته تخت جمشید، و اطراف آنرا کاملا گشته، و کاوشهایی توسط گروه های مختلف باستان شناسی صورت گرفته، و پرس پلیس دروغی پیدا نشده است. دشمنان خواسته اند از ایرانیان روی کاغذ انتقام بگیرند، این شهر خیالی را ساخته اند، که پاسخ به آتش زدن آتن را بگیرند، و با حماقت بعضی تاریخیهای ما تو این یکی دو قرن موفق بودند. جایی که شهر نبوده، پایتخت هخامنشیان هم نبوده است.

چون پایتخت نبوده ارگ یا کوی شاهی هم نداشته، که دورش سه ردیف دیوار بلند ساخته باشند. این دروغها را هم نیافتند. یونانی ها در تخت جمشید اسیران کدام جنگ بودند، و چگونه اسکندر در گرما گرم جنگ به آنها لباس بخشید، و کلی دروغ دیگه. کدام احمق است آنهمه دروغ در باره غنائم و حمل آنها را باور کند. آتش سوزی در تخت جمشید به دست اسکندر، و یا هر کس دیگر دروغ بسیار بزرگ است. آن نویسندهای بیسواد، که قرنها بعد کتاب پیروزی مقدونیها را نوشته اند، از تخت جمشید شناخت نداشتند، و نوشته اند که بیشتر قصر از چوب سدر بوده که درست نیست، تخت جمشید را در سنگ، و روی سنگ و با سنگ ساخته بودند، و آتش سوزی دروغ است، و از نظر علمی کاملا رد میشود

سنگ آهک کربنات کلسیوم caco۳ است که زیر فشار یک آتمسفر، در گرمای ۸۹۴ درجه با گرفتن ۳۹۱ کالری گرما، هر گرم، میپزد و به ۴۴ درصد co۲ و ۵۶ درصد cao تجزیه میشود. گاز co۲به هوا میرود و آهک زنده cao میماند. آهک زنده با آب ترکیب شده، آهک شفته ca(oh)۲ میشود، و ۲۸۰ کالری گرما از هر گرم آزاد میگردد.

بعضی از البسه و فرش و اشیاع یافته شده درتخت جمشید، متعلق به آن دوره نمی باشد، و از نظر علمی غیر ممکن است، در طول تاریخ چند صد سال گذشته ، عشایر و چوپانان از آن مکان استفاده میکردند، و برای امورشان آتش اندک هم می افروختند، و این تعداد اشیاء از نظر فنی متعلق به آنهاست. جویندگان گنج در طول زمان از این مکان را تا توانسته برده اند. دانستن تاریخ میتواند برایمان گنج باشد. بپرسید و نظر بدهید.

احمقها نوشته اند، که پرس پولیس پایتخت پارسیان را به غارت بردند، و آتش زدند. پرس پولیس، اسم من در اری خودشان قرنها بعد از زمان داریوش است، مثل بقیه اسا می الکی دیگرشان. تخت جمشید، نام امروزیست هنوز کسی نمی داند، درآن زمان چه نام داشته، تا آینده علم بشری و تاریخی پیدا کند. تخت جمشید آب نداشت که پایتخت باشد، یه رود کوچک سیوند از ۱۰ ــ ۱۲ کیلومتری آن می گذرد، که ۲۵۰۰ سال پیش عقلشان می رسید، که بروی این رود سد نسازند، چون میدانستند، آب در پهنای زیادی گسترده میشود، ودر گرما و خشکی، تبخیر بالا آب باقیمانده شور میگردد، و نه قابل کشاورزی و نه شرب میشود، فقط محیط زیستو خراب میکنه.

تقریبا و بد تر از سد پانزده خرداد، که قبلا داستانش را در روزنامه نوشته ام. در گذشته، تمام پایتختها را در کنار رودهای بزرگ و پر آب بنا می کردند. تخت جمشید یک پرستشگاه نیمه تمام بود، در آن دوره و زمان از تمدن فکری بشری، آدمای ایرانی چیزی شبیه شاه پرست بودند، و این بنا نیز به این منظور و تقریبا، مشابه جا های دیگر ولی با عظمت بیشتری ساخت شده بود، و هر گز تکمیل نشد، و هـرگز غـارت و آتش نگرفته. پیشرفت عقلی آدما باعث پیدایش دینهای اولیه شد، روشنفکران آنها پارتیان را آوردند.

و همین تکامل فکری تا امروز با نوسانات مختلف ادامه دارد، و تا آخر حیاط بشری ادامه خواهد داشت. امروز مهمترین مسئله رشد فکری اینه که، درباره همه چی فکر کنیم، فکر کنیم این موضوع چگونه است، و آیا اقعیست؟ واقعیت چگونه میتواند باشد؟ یا هر زرق و برق داری، و چرت و پرتی، که خارجیها و دشمنان ایران گفتن و نوشتن درسته؟، وقتی به کتابهای درسی مینویسم این اسکندر دروغه، میگویند، غیر از این که نوشته اند چیزی نمی دانیم! آیا آنها به این دروغها شک دارند، و مطرح میکنند و واقعی جا می زنند؟ آیا آنها می خواهند، کسی به واقعیت اسکندر فکر نکند؟، آیا می خواهند توانایی فکر به دروغهای تاریخ و اسکندر ها را سلب کنند؟. نظر بدهید وجایزه بگیرید، بپرسید و پاسخ بگیرید،

درک این مسئله خیلی سا د س. از قدیم شنیده ایم دروغ هر چی بزرگتر باشه .......

این دروغ نویسا یا چاخان گوها یا خالی بندها، میگن اسکندر و چنگیزشان قبر ندارن! چون، خیلی مهم بودن!، ما میدونیم همه شاها و حاکمان و همه قبری دارن، غیر از سه نفر اسکندر و چنگیز و هیتلر، یه چیزایی از هیتلر پیدا کردن ولی اون دو تا نبودن.

● هرکول آسوده بخواب دروغگوها بیدارند

هم میهن عزیزی نظر گذاشته، اگر اسکندر به ایران حمله نکرده، پس مجسمه هرکول در بیستون کار کیست؟. با سپاسگزاری از ایشان بدلیل اهمیتی که برای تاریخ ایران قائلند، در جواب گفتم، که این مجسمه در کنار جا ده و در سطح پائین، و در وضعیت ضعیفی است، و کار اسرا در نزدیکیهای همان دوران می باشد، وبزودی به آن می پردازم، اگر کار لشکر فاتح اسکندر بود، در بالا و بصورت واقعی هرکول می ساختند، و همچنین نقش و نگارها و کتیبه های ایلامی را، که در زیر کتیبه ساسانی قرار دارد، و همچنین بقیه نقش و نگار ها و کتیبه ها را در همه جا با پتک خراب می کردند. این گرامی مجدد اظهار داشتند که کتیبه ها در جایی غیر قابل دستیابی است.

یا میگویند تخت جمشید را آتش زد، نه آتشی نبوده در جای دیگری توضیح دادم. لازم دیدم در وبلاگ جواب دهم تا همه عزیزان بخوانند، اگر لشکر فاتحی که می توانسته کارهای خارق العاده انجام دهد، چند روزه پلهای بزرگ بسازد، و غیره، پس نباید برایش کار مشکلی باشد تا آن با لا برود. در تاریخ یونان می خوانیم که در همین دو سه سا ل قبل از اسکندر، دولت شهر های یونان در جنگ به تخریب نگارهای یکدیگر می پرداختند، و این برایشان اهمیت داشت، آنهایی که از اسکند مقدونی می گویند تاریخ یونان وروم را هم بخوانند. حتی اگر در چند جا سکه های یونانی پیدا میشود، این دلیل به فتح وجنگ نیست، تجارت بوده و پنهان کاریهای مالی که امروز هم هست، هر چند باز نباید چشم و گوش بسته پذیرفت، بلکه اصالت آنرا به زیر سئوال برد.

مثلا دو هزار سا ل دیگر بگویند، یکصد هواپیمای میگ عراقی در فرودگاهای ایران پیدا شد، بنا بر این تمام ایران اشغال شده بود. درصورتیکه این هواپیماها و جنگ دو مقوله جدا از یکدیگرند. یا بگویند اینهمه دلار آمریکایی دست مردم ایرانه، پس آمریکا هر دو کشور را اشغال نظامی کرده بود. حال نگوید اسیر که مجسمه نمی ساخت، باید با دانش تاریخی تحقیق کرد و واقعیت را جویا شد، نه هر نوشته داستانی دشمن را پذیرفت. چند گرامی علاقمند به تاریخ ایران عزیز از مقاله شیر و خورشید ایراد گرفته، و شاید دلخور شده اند و از تاریخ آن گفته، خوشحالم از علاقه عزیزان، ۵۰ ساله در تاریخ هستم و تقریبا می دانم، منظور این وبلگ فراتر از یک نشان است. خواهشا و لطفا وبلاگ را با دقت بخوانید. نظر بدهید و بپرسید.

● افشای جنگهای دروغی و احمقانه

احمقهایی که دروغ علیه ایران نوشته اند، و بد تر از اونها کسانی که باور دارند. نوشته اند، که اسکندر با سی هزار پیا ده و چهل هزار سوار، از تنگه هلس پونت، داردانل امروزی، گذشت ودر کناره آسیای کوچک و پس از گذشتن از رودخانه تند، پر آب و گود و با دیواره های بلند، گرانیک، با داریوش سوم جنگید. رودخانه گرانیک که امروزه، بیغا چای نام داره، کوچک وکم آب وبدون دیواره و کم عمق است. دروغگوها خجالت نکشید، تا احمق هست که باور کنه دروغ بگین. و کناره این رودخانه گنجایش آرایش جنگی حدود ۱۵۰ هزار نیرو را ندارد. اگه باور ندارید بروید ببینید.

دروغ نویسها میخواستند، که شوش پایتخت دو هزار ساله ایلامی، و دویست ساله هخا منشی را کوچک و نا چیز کنند، و تخت جمشید، معبد نیمه کاره را پایتخت ایران بشناسانند، و دروغی بدست اسکندر به آتش بکشند. ۵ یا ۶ قرن بعد که این دروغ را مینوشتند، دیگر دین قدیمی هخامنشیان نبود، و تخت جمشید متروکه بوده. آنها از فواصل راه ها و جاده ها و مسیر ها خبر نداشتند، و هر چه از اینها نوشته اند، چرت و پرت والکیست. و این براحتی قابل درک است هر که نفهمه واقعا که. نوشته اند که ۶۰۰ هزار لشکر داریوش ۵ روزه، از روی پلهای ساخته شده فرات عبور کردند، کمی فکر کنید، ۶۰۰ هزارش دروغه، ۵ روزش دروغه پلش هم دروغه، در این دوره زمانه درک این مسئله خیلی سادس. از قدیم شنیده ایم دروغ هر چی بزرگتر باشه .........

● تعدادی از منابع و نباید مهم

چشم بسته هر نوشته و گفته ای، حتی مشهور و زرق و برق دار را نباید قبول کرد، و باید اندیشید و تحقیق کرد. بخشی از منابع اصلی را در لا بلای مطالب وبلاگ ذکر کردم، که با مراجعه به آن کتابها منابع بیشتر ذکر است، و جهت اطلاع مجد د نام میبرم و بزودی در وبلاگ جداگانه ای، اطلاعات جامع تری بنا به تقاضا ها وارد میکنم. سفر جنگی اسکندر مقدونی به ایران، و هندوستان بزرگترین دروغ تاریخ، مهندس احمد حامی .

جستاری نو در شناخت اسکندر مقدونی ، پوران فرخزا د. مقالات کنگره سال ۱۳۵۴ تهران، چهار صد کارشناس و پژوهشگر تاریخ نظامی ارتشهای جهان. چاپ شده در مجلات دانشمند و ارتش همان سا ل. آثار الباقی و اسکندر و دارا، اصلان غفاری و تحقیقات استاد فضلالله حقیق، و اساتید محترم دیگر. آیا مارکوپلو به چین رسیده، خانم فرانس وود از انگلستان . جهان گردان جاده ابریشم، پیتر هوبکینز از آمریکا . مجموع مقالات و تحقیقات، ج ــ ساندرز از آمریکا.

بزودی در وبلاگ دیگری بسیاری منابع و اسناد تاریخی و مهمی وارد میکنم. نظرات شخصی هم، که برای جلب اعلان نظر هم میهنان است و منابعش حتما خودمم. غیر از اینهمه تحقیق خیلی چیز ها، مثل جنگهای مسخره که بی معنیند، و آتش زدن تخت جمشید که براحتی و در بازدید متوجه میشویم، آتش در کار نبوده و شهری هم نبوده، تعریفش ذکر شده، مگر ما ایرانی ها چقدر سا ده ایم که .. ، وا لا چی بگم . امید است روزی فرا برسد، علاقه مندان به تاریخ ایران عزیز خودشان، و بدور از نفوذ های مختلف و با دیدی واقعی از مراکز تاریخ بازدید کنند، و گزارشات علمی بدهند.

● رفتن اسکندر خیتی از تخت جمشید به دامغان

نوشته اند اسکندرشان از تخت جمشید به همدان رفت، این دروغـم بررسی میکنیم، برای رفتن از تخت جمشید به همدان، باید از اصفهان می گذشتند، در هیچ اسکندر نامه ای از این شهر باستانی و مردم دلیرش نامی برده نشده. هرگز نمی توانستند، بدون گذشتن از این شهر به همدان بروند هر کی بگوید، دیگه واقعا احمقه، از اصفهان تا نجف آباد به درازای سی کیلومتر، باغ و سبزی کاریست. این باغ بزرگ، برای ایستادگی در برابر یورش سپاهیان دشمن، و جلوگیری از گذر کردن آنها، سنگر بسیار خوبیست.

پس آن نویسندها بی سواد تر از آن بودند، که این شهر هم روی کاغذ به خاک و خون بکشانند. آنها از شهر های دیگر راه اصفهان نا می نبردند، مانند گلپایگان، گر با یگان ، گر= سنگ+ بای= بغ= ایزد+ گان، بروجرد، ملایر، فقط یه اسم پرت وپلای من در آری نوشتن، که به هیچ یک از اسامی شهر های ایرانی شبیه نیست. از اصفهان به لرستان به همدان ۴۸۰ کیلومتر راه است. بیشتراین راه از کوهستانی سخت می گذرد، نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر این راه بیش از، دو هزار متر بلندی دارد، و از بلند ترین راهای جهان است، و از دامنه اشترانکوه می گذرد و در زمستان، برف سنگین دارد، راه لرستان به همدان هم از کوهستا نی پر برف میگذره، و سختترین راه هاست، و وای، به جنگجویی مردم دلیرش که در تاریخ هیچ مهاجمی از اونجا نتوانسته رد شه، حتی داخلیاش. میگن دروغ هر چی بزرگتر باشه باور کردنش راحت تره، همینه دیگه اونا میگن واحمقها باور می کنن.

از تخت جمشید به اصفهان، وبه همدان و به ری وبه دامغان، ۱۶۰۰ کیلومتر است، پس حساب کنید دروغـو یا شاید هم با قطار برقی ژاپنی رفتن، که تو داستانشون این مسافتها و زمانها رو اینقدر عوضی نوشتن. ابوریحان بیرونی در آثار باقیه، نوشته، که داریوش سوم در نزدیکی اربیل به دست فرمانده پاسدارانش کشته شده. در آن زمان او چیزی از اسکندر دروغی مقدونی نمی دانست، واقعیت همان اشکانیان است. ادامه دارد، نظر بدهید وبپرسید. هالیود میگوید جنگ همینه که میسازیم، آیا جنگهای تاریخی را دیده اید؟.

● اسکندر دروغی مقدونی در راه گرگان

اگر اسکندر نامه نویسان، دروغـنویسی و گنده گویی و لاف زنی کرده اند، روش نویسندگیشان بوده، واز درون ایران کمترین آگاهی نداشتند، اما آن عده دشمن خارجی و خائن و احمق داخلی که می دانند، و می گویند ومی نویسند، فکر کنید دلیلش چیست؟ اسکندر را از دامغان به گرگان میبرند، کلیه نامهای عوضی مکانهای اشتباه، کار های عجیب و غریب، مردمان و قبایلی که هر گز وجو د نداشته اند، فاصلها و راه های الکی، یه نقشه جلویتان بگذارید، و ببینید و متوجه میشود چه کلاهی سرمان گذارده اند، فقط برای دشمنی و عقده. نظر بدهید و بپرسید و جایزه بگیرید. واقعا بیندیشید چرا برای ما دروغ بافتند و تا کی ادامه داره؟.

یه دروغ دیگه کاغذی اسکندر نامه نویسان روی کاغذ، در بند پارس، ساخته و آنرا به دست اسکندر گشودن تا انتقام شکست خوردن یونانیها را در، تنگ ترمو بیل ، از ایرانیان گرفته باشند، وگرنه در راه شوش به تخت جمشید چنین تنگه ای نیست. و باستان شناسان ایرانی و انگلیسی، در صد سا ل گذشته که در پی این تنگه، چه برای گنج و یا علم باستان شناسی گشته اند،منجمله خودم، این یکی هم پیدا نکرده اند. کتابهای نوشته شده این کاوش موجود است.

بسیاری از محققین محترم نوشته اند پارسیان یا فارسها، ولی من این لغت را عمومی تر، مینویسم، ایرانی یا ایرانیان چون این نام کشور و سرزمین همه مردمان جغرافیای وسیعی میبا شد، که همگی نوروز باستانی دارند، و همگی، با هم و بطور مشترک در طول تاریخ ایران را پا س داشتند و بودند و هستند. دشمنان ایران نشناس، قهرمانان دروغی ساختند و احمقها نیز الکی به اونها افتخار میکنن، چوپانی دروغی تو زمستان لرستان، با اون برف سنگین و سرمای شدید، ساختند و نگفتن چه جوری آنهمه لشکر دو طرف آنجا زنده ماندند، و در عین حال و همان جا جنگل حاره ساختند، وخیلی پرت وپلا های دیگه نوشتند. اونا دشمن ایران بودند، ولی این مثلا تاریخ دانهای ایرانی چرا می گویند، و این چرتها را تکرار میکنند، اگر نا آگاه بودید بعد از این وبلاگ بخود آیید.

جنگهای تاریخی را واقعی و در همان تاریخ تجسم کنید، نه آنطوری که هالیود می خواهد.


sexe a saintes
شنبه 5 بهمن 1398 02:25 ق.ظ
plan cul chalon sur saone sexe a saintes rencontre libertine amiens celebrite sexe tape mere asiatique
baise avec son fils pute de bordel sexe masculin en erection levrette cherry salope
d etudiante candice sexe elle s habille en pute video x branlette
espagnole meilleurs sites de plan cul public
porno porno infidele salope de pute film pour adulte porno
blog sexe black une vieille femme baise site de rencontre grenoble pomme banane
sexe brutal porno le sexe des femmes il baise une copine devant sa femme acteur porno site de
rencontre be coquine en levrette mon ex est sur un site de rencontre vieille salope au gros seins baise hammam
porno voi webcam teen sexe couple sexe public nikki cox
porno grosse salope video gros sein partouze baise au
village celebrite sexe tape nouvelle porno porno extrem sexe
amateur pour tous couple baise jeune fille il baise sa mere dans la salle de
bain manga x porno femme salope mature milking sexe prono beurette
pute a gogo sexe et mensonges magnifique salope video de maman salope
vieux qui baise des jeunes
پنجشنبه 3 بهمن 1398 07:35 ب.ظ
salope en legging vieux qui baise des jeunes porno
japonnais visage de salope site de rencontre social gratuit porno very hard rencontre
pour ado lesbienne leila la pute baise blackette site rencontre sans inscription pour ado sexe compilation yasmine baise tchat de
rencontre gratuit sans inscription femme bcbg salope de la grosse salope partouze hopital site de
rencontre rodez site porno en direct beurette aime les black grosse salope arabe
site de rencontre gratuit 37 fairy tail porno anti sexe
baise dans la nuit jasmin sexe rencontre femme ukraine gratuit rencontre ado 76 rencontre femme uzes vagin de salope
couple vieux baise sexe anglais pute arabe sex salope insatiable rencontre femme 42 lena sexe rencontre sexe reel
personne qui font le sexe plan cul gay aix ayem baise sexe amateur au bureau vieux et jeune sexe porno
beau mec branlette espagnole forum porno anissa kate rencontre femme avec numero portable baise aux champs rencontre une femme en france levrette sur canape petit fils baise sa grand mere
baise dans la foret baise dans un hotel
what are 100 free dating sites
سه شنبه 1 بهمن 1398 07:56 ب.ظ
private assurance dating site what are 100 free dating sites free dating site for singles with
herpes hot mom and son porn dating sites for christians zac efron sexiest man alive what
to say in a second email online dating hi dating site totally free chat dating sites rashida jones porn im 18 should i
use dating website people having sex with dogs what to
say on online dating farm dating sites canada japanese teacher
porn sex when pregnant cramps best apps for sexting iphone dating website voucher codes red sex online dating different countries black and white singles dating site sex function app sex
portland oregon evil porn online dating successfully sexy feet porn how
to talk to someone on a dating site top dating sites free uk black sexual politics online dating pictures tips top free dating site in australia friends with benefits
dating site australia new free dating site asian mixed wrestling porn single dating sites for free luv dating site best gay dating app
free sex bots reddit free onlin dating date ideas salt lake city utah free dating
sites johannesburg asian dating free site sex box reality tv show date places in dayton ohio cowboy dating sites dating and
sexuality in adolescence singles dating site cape town dating websites for young 20s picture porn free dating sites in usa sex on the beach drink with malibu rum
porno polla
دوشنبه 30 دی 1398 02:02 ق.ظ
ultimos videos porno gratis porno polla
videos porno gratis asiaticas sexo con heces
x videos porno gay video porno de jenifer lopez videos sexo abuelas shemale porno incestuosas porno sexo
gratis en valencia sexo usera videos porno de sexo chica busca chica serie
temporada 2 peliculas hd porno porno casero gordas sexo maduras rusas documental porno sexo con una madura sexo con madura sexo gratis en girona sexo gratis en alicante spartacus escenas de sexo contactos
valencia mujeres videos de sexo en la cama porno gay en la
playa sexo entre mujeres vidio de porno gratis matrimonios porno pelis porno viejas anuncios sexo
pamplona sexo anal videos contacto mujeres asturias sexo gratis tudela
posiciones del sexo conocer gente albacete videos porno canarias chica busca chico relacion estable relatos porno
playa porno gratis familiar los simpsons sexo mercado
sexo sexo chicas sexo sin penetracion peliculas porno descarga directa videos porno incestos videos
porno de transexuales sexo anal con abuelas enfermedades por sexo oral
sexo travesti porno con mama porno enanas
penisförstorning
پنجشنبه 14 آذر 1398 11:58 ق.ظ
This design is spectacular! You certainly know how to keep
a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great
job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!
förläng penis
پنجشنبه 14 آذر 1398 02:59 ق.ظ
I was recommended this web site by my cousin. I am
now not sure whether this put up is written via
him as no one else recognise such special approximately my problem.

You're wonderful! Thanks!
Cialis
جمعه 24 آبان 1398 12:14 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting
my own weblog and was curious what all is required to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be
greatly appreciated. Many thanks
online pharmacy canada
سه شنبه 16 مهر 1398 09:14 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">highest rated canadian pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>mexican pharmacies shipping to usa</a>
debate.org
دوشنبه 15 مهر 1398 06:37 ب.ظ
I love what you guys are usually up too. Such clever work and coverage!
Keep up the great works guys I've incorporated you
guys to my own blogroll.
https://medium.com/@wzybloom
یکشنبه 14 مهر 1398 05:49 ب.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.

Thanks for the post. I will definitely comeback.
https://enetget.com/marabout49
پنجشنبه 11 مهر 1398 01:23 ق.ظ
I believe you have noted some very interesting details, regards
for the post.
pastebin.com
چهارشنبه 10 مهر 1398 06:31 ب.ظ
You are my inhalation, I possess few blogs and occasionally
run out from post :).
www.openstreetmap.org
چهارشنبه 10 مهر 1398 03:43 ب.ظ
I love what you guys are up too. This sort of clever work and exposure!
Keep up the amazing works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.
najlepsze przedtreningówki
چهارشنبه 10 مهر 1398 10:26 ق.ظ
This is the right blog for everyone who hopes to find out about this topic.
You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need
to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that
has been written about for a long time. Wonderful stuff, just great!
www.imfaceplate.com
سه شنبه 9 مهر 1398 01:42 ب.ظ
As I web site possessor I believe the content matter here is rattling wonderful , appreciate
it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.
Louann
پنجشنبه 4 مهر 1398 09:21 ب.ظ
Currently it sounds like Movable Type is the best blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
https://issuu.com
پنجشنبه 4 مهر 1398 01:28 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also
the rest of the site is very good.
https://issuu.com
چهارشنبه 3 مهر 1398 04:37 ق.ظ
As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling wonderful
, appreciate it for your hard work. You should keep it up forever!
Good Luck.
VećI Penis
جمعه 18 مرداد 1398 01:22 ق.ظ
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found
something that helped me. Kudos!
przewóz osób belgia
پنجشنبه 17 مرداد 1398 08:43 ق.ظ
Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be a great author.
I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back sometime soon.
I want to encourage continue your great posts, have a nice holiday weekend!
przewóz osób polska belgia
پنجشنبه 17 مرداد 1398 04:50 ق.ظ
Amazing! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different
subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!
produkty na powiększanie penisa
چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:08 ب.ظ
Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely different subject but
it has pretty much the same page layout and
design. Great choice of colors!
como aumentar o penes
سه شنبه 8 مرداد 1398 08:42 ب.ظ
Since the admin of this web site is working, no doubt very rapidly it
will be renowned, due to its feature contents.
extensor peniano
سه شنبه 8 مرداد 1398 06:03 ب.ظ
It's very effortless to find out any topic on net
as compared to textbooks, as I found this article at this site.
https://gynaecologischekankervragen.nl/atlant-gel/
پنجشنبه 3 مرداد 1398 08:17 ب.ظ
Its own performance labeled Jelqing absorbs rubbing the manhood like you had been taking advantage of this to be able to upsurge blood emanate.
There is no training, entering any that say ended up being proven to construct sure
ends up with expanding before condensing. In reality, coarse guide can lead for you to injuries
or scratching mark.
The subsequent solitary would be the wicked penis bulge products.
Those are classified as the supplements with the aim of
tend not to offer everything when it comes to penile improvement on the contrary will not
go the consumers any hurt what's more. Anyone don’t cause any sure before unconstructive upshots
via consuming them. You acquire them during a cure for having the volume regarding ones imagine, persevere with selecting them, and something calendar day accomplishing with the intention of you’re prevailing on scammed.

After that the final single could be the hostile penis
bulge supplement. Those are the individual to facilitate tend not to allow
people any ends up with label regarding penile extension although end up
causing an individual spoil. Many of them remain solutions involving lack of education. They exist manufactured by
populations exactly who don't have adequate knowledge with reference
to penis swelling product bar am adamant next to making it to them at any rate furthermore find
yourself providing their own consumers injure.
Approximately guys am given inoculations in their conceded weight,
hyaluronic acid or even put on bits and pieces toward raise the fullness with the male organ rod.
It truly is imprecise whether or not this insertion subsists
sound and contains not really transpired provided evidence with the aim of
vaccinations can certainly swell male member dimensions.
So that as with the further courses of action, this can certainly not improve meeting
on the male organ.
Wesleykax
شنبه 29 تیر 1398 09:27 ق.ظ
cheep generic viagra
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">cheap viagra</a>
Wesleykax
سه شنبه 25 تیر 1398 05:34 ب.ظ
viagra without prescription cipala
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">viagra australia</a>
http://leinasavs.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:19 ق.ظ

You have made the point!
cialis kaufen wo cialis tadalafil india cialis 100mg cost 5 mg cialis pharmacie en ligne il cialis quanto costa estudios de cialis genricos achat cialis en europe buy generic cialis buy cialis uk no prescription wow cialis tadalafil 100mg
http://amangeab.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:36 ق.ظ

Info nicely used.!
we choice cialis pfizer india cialis canada on line prix de cialis we choice cialis pfizer india cialis per paypa cialis efficacit sialis american pharmacy cialis generic cialis in vietnam are there generic cialis
generic cialis 5mg
شنبه 1 تیر 1398 06:55 ب.ظ

Whoa plenty of awesome material!
bulk cialis cialis online napol cialis coupons printable cialis 50 mg soft tab cialis kamagra levitra i recommend cialis generico viagra cialis levitra acheter cialis meilleur pri cialis patentablauf in deutschland buy online cialis 5mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
نظرسنجی
  به نظر شما شرایط سنگ فرش دانشگاه درچه وضعی است؟

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic